Επιφάνιος Β' αρχιεπίσκοπος

Αρχιεπίσκοπος (Οκτώβριος - Νοέμβριος 680-681-;). Αντιπροσωπεύθηκε στην Στ΄ Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη από του Θεόδωρο Τρεμιθούντος, που υπέγραψε τα Πρακτικά της εξ ονόματός του. Ο Επιφάνιος Β΄ πιθανώς συνέγραψε αυτός την Ἒκθεσιν Πρωτοκκλησιῶν Πατριαρχῶν τε καί Μητροπολιτῶν. Ο Α.Ι. Δικηγορόπουλος στην διατριβή του Cyprus Betwixt Greeks and Saracens A.D. 647-965, Oxford, 1961, αναφέρει δεκαέξι σφραγίδες του Επιφανίου Β΄, που στη μια όψη εικονίζουν γενειοφόρο άγιο και στην άλλη σταυρόμορφο μονόγραμμα: Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκόπου.