Ζαρούτιν

Image

Ξύλινο εξάρτημα του αλακατιού. Ήταν μακρύ ξύλο, κυρίως ξύλο από μαυρομμάτα, τοποθετημένο οριζόντια. Πάνω στο ξύλο αυτό δενόταν το ζώο το οποίο περπατούσε κυκλικά, δίνοντας κίνηση στο όλο σύστημα του αλακατιού. Το ζαρούτιν ήταν συνδεδεμένο με τον άξονα του αλακατιού και στερεωνόταν στο πίσω μέρος του ζώου με άλλο ξύλο που λεγόταν γαουρκά (η). Άλλο ένα οριζόντιο ξύλο, συνδεδεμένο επίσης με τον άξονα του αλακατιού, σχημάτιζε τρίγωνο με το ζαρούτιν και λεγόταν μουττοκόνταρον (το). Στο μουττοκόνταρον δενόταν το ζώο από μπροστά.