Ησύχιος ή Ησύχας

Μαθητής του αγίου Ιλαρίωνος του Μεγάλου που ασκήτευσε στην Κύπρο. Βλέπε Ησύχας ή Ησύχιος.