Θεόδουλος επίσκοπος

Επίσκοπος Αμαθούντος κατά το δεύτερο μισό του 12ου αιώνα, γνωστός μόνο από μια πηγή, την αναφορά του μοναχού Ιλαρίωνος, διαχειριστή των κτημάτων του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο, προς τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Λεόντιο. Ο τελευταίος είχε επισκεφθεί την Κύπρο κατά τη διάρκεια της αρχιεπισκοπείας του αρχιεπισκόπου Κύπρου Βαρνάβα Γ' (1174 -;) για διευθέτηση σοβαρών κτηματικών διαφορών, όταν τα κτήματα του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο κατασχέθηκαν από το δημόσιο φορολόγο Κυριακό.

 

Ο πατριάρχης Λεόντιος αναφέρεται (σύμφωνα και προς τον Βίο του που έγραψε ο μοναχός Θεοδόσιος ο Κωνσταντινουπολίτης), ότι αναμείχθηκε σε καβγάδες με διάφορους στην Κύπρο, εξαιτίας των κτηματικών και άλλων περιουσιακών διαφορών, όπως με τον δημόσιο εισπράκτορα Τριακοντάφυλλο που συμπεριφέρθηκε απαίσια, γι' αυτό και με «θαύμα» τυφλώθηκε και με «θαύμα» πάλι θεραπεύθηκε όταν ζήτησε συγγνώμη από τον πατριάρχη.

 

Στον πατριάρχη Λεόντιο συμπεριφέρθηκε με προσβλητικό τρόπο και ο επίσκοπος Αμαθούντος Θεόδουλος, που αναφέρεται ότι ήταν νεαρός τήν ἠλικίαν καί τόν τρόπον ιταμός. Ο καβγάς του Λεοντίου με τον Θεόδουλο ακολούθησε κατηγορίες του πρώτου ότι ο δεύτερος ευθυνόταν για αρπαγές ζώων που ανήκαν στην περιουσία του Παναγίου Τάφου, από βοσκότοπούς του στην Κύπρο που πιθανότατα βρίσκονταν μέσα ή κοντά στα διοικητικά όρια της επισκοπής Αμαθούντος. Η αντιδικία τερματίστηκε με «τιμωρία» του νεαρού επισκόπου Θεοδούλου, ο οποίος αναφέρεται ότι έπεσε από το άλογό του σε λασπώδη περιοχή ποταμού και πνίγηκε.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον επίσκοπο αυτό. Η όλη υπόθεση όμως της αρπαγής ζώων και των καβγάδων, δείχνει ηθική πτώση που ίσως συνδέεται με γενικότερο κλίμα φθοράς στην επισκοπή Αμαθούντος κατά την περίοδο αυτή.