Ιάκωβος επίσκοπος

Όνομα δυο Λατίνων επισκόπων της Πάφου, κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας ο πρώτος, και της Βενετοκρατίας ο δεύτερος.

 

Ιάκωβος Α΄ (Jacques): Λατίνος επίσκοπος Πάφου, τουλάχιστον από το 1315 αλλά πιθανότατα πιο πριν, μέχρι και το 1322 οπότε και πέθανε. Κατά το 1315 αναγράφεται ως μάρτυρας στο συμβόλαιο γάμου μεταξύ του Φερδινάνδου της Μαγιόρκας και της Ισαβέλλας ντ’ Ιμπελέν, ξαδέλφης του βασιλιά της Κύπρου Ερρίκου Β΄.

 

Ιάκωβος Β΄ ντι Πεσάρο (Giacomo di Pesaro): Λατίνος επίσκοπος Πάφου. Απαντάται σε έγγραφο ημερομηνίας 6.10.1496. Όπως υποδηλώνει και το επίθετό του, καταγόταν από το Πεσάρο της Ιταλίας και, κατά μια μαρτυρία, διετέλεσε θαλαμηπόλος του καρδιναλίου Γκριμάνι πριν καταλάβει τον θρόνο της Πάφου. Το 1502 αναφέρεται ότι ήταν ναύαρχος του στόλου του πάπα, που δρούσε κατά των Τούρκων. Άγνωστο για πόσο χρονικό διάστημα κατείχε τον θρόνο της Πάφου. Πέθανε στη Βενετία στις 24 Μαρτίου 1547 κι ετάφη στην εκεί εκκλησία των Φραγκισκανών.