Ιατρικών Υπηρεσιών Τμήμα

Image

Τμήμα που υπάγεται στο υπουργείο Υγείας και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της πολιτικής που σχετίζεται με την υγεία, καθώς και για την οργάνωση και ομαλή λειτουργία των ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Πλήρης τίτλος: Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.