Καισαρίωνας

Image

Γιος της περιβόητης βασίλισσας της Αιγύπτου Κλεοπάτρας Ζ', που αναγνωρίστηκε από τον Ιούλιο Καίσαρα και ως δικό του παιδί. Γεννήθηκε το 48 π.Χ. Το 46 π.Χ. η μητέρα του τον πήρε μαζί της στη Ρώμη (όπου έμεινε ενάμισι χρόνο και τιμήθηκε υπερβολικά, μαζί με τον Καισαρίωνα, από τον Ιούλιο Καίσαρα). Το 44 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρ δολοφονήθηκε στη Ρώμη. Μετά την υπερίσχυση των οπαδών των Μάρκου Αντωνίου και Οκταβιανού, ο πρώτος έφθασε στην Αίγυπτο όπου κι ερωτεύθηκε την Κλεοπάτρα.

 

Τιμώντας υπερβολικά κι αυτός την Κλεοπάτρα και τα παιδιά της (περιλαμβανομένων και των τριών που απέκτησε ο ίδιος μαζί της), πρόσφερε το 36 π.Χ. στην Ελληνίδα βασίλισσα της Αιγύπτου διάφορες ρωμαϊκές κτήσεις περιλαμβανομένης της Κύπρου, με συμβασιλέα τον γιο της Καισαρίωνα. Έτσι, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, η Κύπρος βρέθηκε ξανά υπό την εξουσία του οίκου των Λαγιδών (Πτολεμαίων) βασιλιάδων της Αιγύπτου, με συμβασιλείς την Κλεοπάτρα και τον Καισαρίωνα. Επανήλθε δε οριστικά υπό την ρωμαϊκή κυριαρχία μετά τη συντριβή και το τραγικό τέλος του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας, ύστερα από τη νίκη του Οκταβιανού στη ναυμαχία του Ακτίου*, το 31 π.Χ.

 

(Βλέπε και λήμματα Αντώνιος Μάρκος, Καίσαρ Γάιος Ιούλιος και Κλεοπάτρα Ζ').