Καρβασία

Image

Αρχαία ονομασία της Καρπασίας. Όπως αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος στην Ἐπιτομήν από τα Ἐθνικά (στη λέξη Καρπασία [πόλις Κύπρου]), η Καρπασία ήταν αρχαία κυπριακή πόλη που, κατά τον Ελλάνικο, την είχε ιδρύσει ο Πυγμαλίων*. Κατά τον ίδιο συγγραφέα, ο αρχαίος Κύπριος συγγραφέας Δημήτριος Σαλαμίνιος ονόμαζε την πόλη αυτή Καρβασίαν, δίνοντας μάλιστα την ερμηνεία ότι είχε πάρει αυτή την ονομασία επειδή βρισκόταν κτισμένη προς τη μεριά του ανέμου που λεγόταν κάρβας.

 

Για την αρχαία πόλη Καρπασίαν, βλέπε σχετικό λήμμα.

Φώτο Γκάλερι

Image