Κυκκώτης

Επώνυμο πολλών Κυπρίων κληρικών που άρχισαν τη σταδιοδρομία τους ως δόκιμοι στο μοναστήρι της Παναγίας του Κύκκου. Το επώνυμο το πήραν από το μοναστήρι τους. Για εκείνους εξ αυτών που κατέλαβαν επισκοπικά ή και αρχιεπισκοπικά αξιώματα, παραπέμπουμε σε αυτοτελή λήμματα με βάση το κύριο όνομά τους, όπως:

 

Νικηφόρος αρχιεπίσκοπος

Μακάριος αρχιεπίσκοπος

Χρυσόστομος αρχιεπίσκοπος

Κλεόπας επίσκοπος

Γρηγόριος επίσκοπος κλπ.