Λεύκιος Θέρμος

Image

Πρόσωπο της Αρχαιότητας, Ρωμαίος πρέσβης, που σχετίζεται με την εγκαθίδρυση του Πτολεμαίου Φύσκωνος στην Κύπρο το 154 π.Χ. Κατά τον 2ο αιώνα π.Χ. οι Πτολεμαίοι ενέπλεκαν συχνά τη Ρώμη στις διαφορές μεταξύ τους, στην προσπάθειά τους να εκμεταλλευθούν τη μεγάλη της δύναμη για εξασφάλιση των προσωπικών τους επιδιώξεων. Σε μια από τις περιπτώσεις αυτές ο Πτολεμαίος Ζ', ο επικαλούμενος Φύσκων, έφθασε στη Ρώμη για να κατηγορήσει ενώπιον της Συγκλήτου τον αδελφό του Πτολεμαίο Στ' Φιλομήτορα ότι επιβουλευόταν τη ζωή του. Όπως αναφέρει ο Πολύβιος (33.11,1-7), η Σύγκλητος πείσθηκε από την επιχειρηματολογία του Φύσκωνος και όρισε πέντε πρέσβεις να τον συνοδεύσουν με στρατιωτική δύναμη και να τον εγκαταστήσουν στην Κύπρο. Αρχηγός της αποστολής ήταν ο Λεύκιος Θέρμος, έχοντας συναρχηγό τον Γνάιο Μερόλα.