Μάντρες δάσος

Image

Μικρό δάσος έκτασης 24,1 εκταρίων (180 σκαλών) στην επαρχία Κερύνειας. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά του χωριού Διόριος, στα διοικητικά όρια του οποίου περιλαμβάνεται.

 

Το υψόμετρο στην περιοχή του δάσους κυμαίνεται μεταξύ 200 και 225 μέτρων. Από γεωλογικής απόψεως, η έκτασή του βρίσκεται πάνω στις προσχώσεις των αναβαθμίδων, τις αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλλασσόμενες στρώσεις κιμωλιών, μάργων και ψαμμιτών) και τις αποθέσεις του σχηματισμού Λευκωσίας (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες, κροκάλες και ψαμμιτικές μάργες). Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν ξερορεντζίνες, τέρρα ρόζα και καφκάλλες. Η μέση ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή του δάσους κυμαίνεται περί τα 470 χιλιοστόμετρα.

 

Το δάσος διασχίζεται από τον ασφαλτόστρωτο δρόμο Μύρτου- Κορμακίτη. Κυριότερα είδη βλάστησης σ' αυτό είναι κυπαρίσσια, πεύκα, αόρατοι, σχινιές, ξισταρκές κ.α.