Μεννέας Κλέωνος Καρπασιώτης

Κύπριος της Αρχαιότητας. Καταγόταν από την Καρπασία και έζησε τον 2ον αιώνα π.Χ. Το όνομά του διασώζει επιγραφή από τη Δήλο του έτους 156 π.Χ. Ο Μεννέας, μαζί με τον συντοπίτη του Αρίστωνα Καλλικράτου αφιέρωσαν ένα «σκάφιον» (=μικρό κύπελλο) στον θεό Σέραπιν στη Δήλο. Πάνω στο κύπελλο αναγράφονταν τα ονόματα των δυο Κυπρίων. Το βάρος του κυπέλλου, ακαθόριστου υλικού, ήταν, κατά την επιγραφή, 56 δραχμές και τρεις οβολοί, δηλαδή 360 περίπου γραμμάρια.

 

Η αφιέρωση αυτή των δυο Καρπασιωτών, πιθανότατα εμπόρων, αποτελεί μια από τις πολλές σωζόμενες μαρτυρίες των θρησκευτικών αλλά και γενικότερων σχέσεων της Κύπρου με τον ευρύτερο ελληνικό χώρο κατά τα Ελληνιστικά χρόνια.