Μεχμέτ Σιερίφ πασάς Mehmed Sherif pasha

Τούρκος κυβερνήτης της Κύπρου, που διαδέχθηκε τον Μάιο του 1853 τον γηραιό Εντέμ* πασά. Η σύντομη κυβερνητεία του Μεχμέτ Σιερίφ πασά συνέπεσε με την εποχή του Κριμαϊκού πολέμου. Τόσο αυτός όσο και οι δυο διάδοχοί του, ο Μεχμέτ* Τζελάλ Εντίν πασάς και ο Οσμάν* πασάς, αντιμετώπισαν μια δύσκολη κατάσταση στην Κύπρο, όπου οι αντανακλάσεις του Κριμαϊκού πολέμου είχαν δημιουργήσει μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, με τους Έλληνες της Κύπρου να υποστηρίζουν θερμά τη Ρωσία που μαχόταν κατά της Τουρκίας και να επιδεικνύουν εχθρότητα κατά της Αγγλίας και της Γαλλίας που υποστήριζαν την Τουρκία. Την κατάσταση στην Κύπρο αυτή την εποχή περιγράφει σε επιστολές του, μεταξύ Απριλίου του 1853 και Μαΐου 1854, ο πρόξενος της Γαλλίας στη Λάρνακα Doazan (βλέπε Κυπριακά Χρονικά, VII, σσ. 222-3, VIII, σσ. 13-21 και XIII, σσ. 221-2. Βλέπε επίσης λήμμα Αβδούλ Μετζίτ και Κύπρος).