Μιρμικόφου ρυάκι

Ρυάκι μήκους 14 περίπου χιλιομέτρων, στην επαρχία Πάφου. Πηγάζει από υψόμετρο 500 περίπου μέτρων στα βορειοανατολικά του χωριού Λυσός, και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Χρυσοχούς στα βορειοανατολικά του χωριού Πόλη. Οφείλει την ονομασία του στον οικισμό Μιρμικόφου που βρίσκεται κοντά στην ανατολική του όχθη.

 

Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του, το ρυάκι ρέει πάνω στις λάβες, τις αποθέσεις του σχηματισμού Κανναβιού (μπεντονίτες και ψαμμίτες), τις αποθέσεις του σχηματισμού Λευκωσίας (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες, κροκάλες και ψαμμιτικές μάργες), τις προσχώσεις των αναβαθμίδων και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Εξάλλου τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι τα φαιοχώματα, τα ασβεστούχα εδάφη, οι ξερορεντζίνες, τα τέρρα ρόζα και τα προσχωσιγενή.

 

Η κοιλάδα του ρυακιού δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση που κυμαίνεται μεταξύ 480 και 620 χιλιοστομέτρων και η χρήση γης ποικίλλει από χαμηλή φυσική βλάστηση μέχρι σιτηρά, χαρουπιές και λαχανικά.