Μάλλα ρυάκι

Μικρό ρυάκι, παραπόταμος του ποταμού της Ελιάς, στην επαρχία Λευκωσίας. Έχει μήκος 7 περίπου χιλιομέτρων και πηγάζει από το δάσος Αδελφοί από υψόμετρο 1.000 μέτρων, στα βόρεια του χωριού Καννάβια.

 

Από τις πηγές μέχρι την ένωσή του με τον ποταμό της Ελιάς, στα βορειοανατολικά του χωριού Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου, το ρυάκι Μάλλα ρέει πάνω στους διαβάσες και τις λάβες του πυριγενούς συμπλέγματος του Τροόδους. Πάνω στα πετρώματα της διαδρομής αναπτύχθηκαν πυριτιούχα εδάφη και φαιοχώματα.

 

Η κοιλάδα του ρυακιού δέχεται μέση ετήσια βροχόπτωση που κυμαίνεται μεταξύ 400 και 650 χιλιοστομέτρων ενώ η χρήση γης περιλαμβάνει κυρίως κωνοφόρα δέντρα και άγρια θαμνώδη βλάστηση.