Ονησαγόρας Φιλουνίου

Αρχαίος Κύπριος του 3ου π.Χ. αιώνα. Υπήρξε αφιερωτής διαφόρων αντικειμένων στον ναό της Νύμφης που λατρευόταν στο λόφο Καφίζιν* στα νοτιοανατολικά της Λευκωσίας. Το όνομά του βρίσκεται γραμμένο σε διάφορα είδη κεραμικής που είχε αφιερώσει στον ναό της Νύμφης. Σε μια από τις επιγραφές, ο Ονησαγόρας αναφέρεται ως δεκατηφόρος, δηλαδή εισπράκτορας της δεκάτης (=φόρος ίσος προς το ένα δέκατο των προϊόντων, που πληρωνόταν εις είδος). Στην προκειμένη περίπτωση ο Ονησαγόρας ήταν μάλλον υπεύθυνος εισπράξεως παρόμοιας αξίας εισφορών που γίνονταν στον ναό της Νύμφης.

 

Σε άλλη επιγραφή ο Ονησαγόρας αναφέρεται ως κουρεύς. Σύμφωνα προς μια άποψη, το κουρεύς σήμαινε κάποιο θρησκευτικό αξίωμα που κατείχε στον ναό αυτό ο Ονησαγόρας. Σύμφωνα προς άλλη άποψη, σήμαινε Κουριεύς, δηλαδή καταγόμενος από την πόλη του Κουρίου.

 

Σε άλλη επιγραφή ο αφιερωτής αναφέρεται ως Ονασαγόρας αντί Ονησαγόρας. Πρόκειται για άλλον τύπο του ιδίου ονόματος (Ονησαγόρας στην αττική διάλεκτο, όπως και το όνομα του πατέρα του: Φιλούνιος, που σε μια επιγραφή γράφεται ως Φιλώνιος).