Πάφιος ήρως

Image

Τίτλος που αποδίδει στο μυθικό βασιλιά της Πάφου Πυγμαλίωνα ο Ρωμαίος ποιητής Οβίδιος στο έργο του Μεταμορφώσεις (Χ, 290).

 

Για τον Πυγμαλίωνα υπάρχουν αρκετές, αλλά γενικές, πληροφορίες από διάφορους συγγραφείς του αρχαίου κόσμου. Μεταξύ τους είναι ο Απολλόδωρος, ο Ιώσηπος, ο Νόννος, ο Πορφύριος, ο Κλήμης Αλεξανδρεύς, ο Ιουστίνος, οι σχολιογράφοι και ο Οβίδιος. Άλλοι από αυτούς τον θεωρούν Φοίνικα, ενώ άλλοι τον αποκαλούν Κύπριο ή Πάφιο ή βασιλιά των Κυπρίων.