Πέτρος επίσκοπος

Αναφέρεται ως επίσκοπος των Μαρωνιτών με δικαιοδοσία και επί των Μαρωνιτών της Κύπρου, κατά τον 17ο αιώνα (περίοδος Τουρκοκρατίας). Πιο συγκεκριμένα, η επισκοπεία του τοποθετείται χρονικά κατά τα μέσα του 17ου αιώνα.