«Πίστις»

Θρησκευτικό και θεολογικό δεκαπενθήμερο περιοδικό που εκδιδόταν στη Λευκωσία από τον θεολόγο καθηγητή Δρα Ι. Παπαπορφυρίου. Το περιοδικό κυκλοφορούσε κατά την περίοδο 1912-1914 και περιελάμβανε θρησκευτικά, θεολογικά και εκκλησιαστικά θέματα.