Προκόπιος Καισαρεύς

Βυζαντινός ιστορικός που έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (6ος αιώνας μ.Χ.). Ο Προκόπιος καταγόταν από την Καισάρεια της Παλαιστίνης και έζησε στη βυζαντινή Αυλή ως γραμματέας του στρατηγού Βελισσάριου. Ανάμεσα στα έργα του περιλαμβάνονται και τα Περί ΚτισμάτωνἈνέκδοτα, Ὑπέρ τῶν πολέμων λόγοι και άλλα.

 

Στο έργο του Περί Κτισμάτων δίνει την πληροφορία ότι στην Κύπρο υπήρχε «πτωχείον» (πτωχοκομείο) του αγίου Κόνωνος και ότι το υδραγωγείο του το ανακαίνισε ο Ιουστινιανός.