Αντίοχος Δ΄, ο Επιφανής

Image

Σελευκίδης βασιλιάς της Συρίας (175 - 163 π.Χ.), τρίτος γιος του Αντιόχου Γ'. Το 189 π.Χ. είχε σταλεί ως όμηρος στη Ρώμη, όπου παρέμεινε 14 χρόνια. Με τη βοήθεια του Ευμενούς Β' ανέβηκε στο θρόνο του βασιλείου των Σελευκιδών το 175 π.Χ.

 

Κατά τον έκτο Συριακό πόλεμο (170-168 π.Χ.), ο Αντίοχος κατέλαβε την Αίγυπτο, εκτός από την Αλεξάνδρεια, και στέφθηκε στη Μέμφιδα βασιλιάς της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου. Το 169 π.Χ. κατέλαβε την Ιερουσαλήμ και προσπάθησε να εξελληνίσει τους Εβραίους, μετατρέποντας ακόμη και τον ναό του Σολομώντος σε ιερό του Διός.

 

Το 168 π.Χ., κατά τη διάρκεια του έκτου Συριακού πολέμου, ο Αντίοχος κατέλαβε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και την Κύπρο. Εκμεταλλευόμενος τις έριδες των δυο αδελφών Πτολεμαίων, του Πτολεμαίου Φιλομήτορος και του Πτολεμαίου Ευεργέτη Β' Φύσκωνος, ο Αντίοχος βάδισε για δεύτερη φορά κατά της Αιγύπτου, ενώ παράλληλα έστειλε το στόλο του στην Κύπρο, η οποία και κατελήφθη χωρίς δυσκολία. Η κατάληψη της Κύπρου χωρίς ουσιαστική αντίσταση οφείλεται κυρίως στην αποστασία του στρατηγού του νησιού Πτολεμαίου Μάκρωνος, ο οποίος προσχώρησε στις δυνάμεις του Αντιόχου. Ο τελευταίος, βαδίζοντας κατά της Αιγύπτου, απαίτησε από τους πανικόβλητους Πτολεμαίους μεταξύ άλλων και την οριστική παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους επί της Κύπρου.

 

Τελικά ο Αντίοχος αναγκάστηκε ν' αποσυρθεί ύστερα από αποφασιστική επέμβαση των Ρωμαίων, που είχαν πια γίνει οι ρυθμιστές των πραγμάτων στην περιοχή, πριν αυτή περιέλθει οριστικά στην αυτοκρατορία τους. Μετά την επέμβαση των Ρωμαίων και την αποχώρηση του Αντιόχου από την Αίγυπτο, απεσύρθησαν και οι δυνάμεις του από την Κύπρο.

 

Ο Αντίοχος πέθανε στην Περσία το 163 π.Χ., κατά τη διάρκεια εκστρατείας του.