Πρυλείς

Image

Όπως αναφέρουν τα Σχόλια στην Ἰλιάδα, πρυλείς ήσαν ένοπλοι στρατιώτες, οι οποίοι κατά την εκφορά νεκρού ηγεμόνα προπορεύονταν και χόρευαν την «πρύλιν», δηλαδή τον πολεμικό χορό που ήταν γνωστός περισσότερο με το όνομα «πυρρίχιος». Ο Αριστοτέλης λέγει ότι πρώτος χρησιμοποίησε στρατιώτες για τον χορό αυτό ο Αχιλλέας κοντά στην πυρά της ταφής του Πατρόκλου. Ο ίδιος προσθέτει ότι το έθιμο αυτό το έφεραν οι Αχαιοί και στην Κύπρο, όπου ο πυρρίχιος λεγόταν από τους Κυπρίους «πρύλις».