Πρύλις

Image

Πολεμικός χορός των αρχαίων Κυπρίων, ο οποίος σε άλλα μέρη του Ελληνισμού λεγόταν πυρρίχιος. Η «πρύλις» χορευόταν κατά την εκφορά νεκρών ηγεμόνων ή κατά την ταφή τους από ένοπλους στρατιώτες που λέγονταν πρυλείς. Κατά τον Αριστοτέλη, το έθιμο των «πρυλέων» το έφεραν στην Κύπρο οι Αχαιοί μετά τα Τρωικά.

 

Φώτο Γκάλερι

Image