«Στασίνος»

Image

Πνευματικό και επιστημονικό σωματείο της Κύπρου. Η πλήρης ονομασία του είναι: Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασίνος». Το σωματείο αυτό, που έχει έδρα τη Λευκωσία, ιδρύθηκε το 1962 και είχε πρώτο πρόεδρο τον τότε πρόεδρο της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και αργότερα υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Σπυριδάκι. Κυριότεροι σκοποί του «Στασίνου» είναι η καλλιέργεια της επιστήμης της κλασσικής Αρχαιότητας και η ενίσχυση και διάδοση των ανθρωπιστικών σπουδών στην Κύπρο. Το σωματείο επιδιώκει τους σκοπούς του με εσωτερικές συγκεντρώσεις και διαλέξεις των μελών του σε θέματα φιλολογίας, αρχαιολογίας, ιστορίας, φιλοσοφίας και νεοελληνικής γραμματείας, με αρθρογραφίες, συμμετοχή των μελών του σε επιστημονικά συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με οργάνωση δημόσιων πνευματικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, με έκδοση επιστημονικού δελτίου και άλλων έργων και με τη συνεργασία με αντίστοιχα πνευματικά ιδρύματα και οργανώσεις του εξωτερικού.

 

Ο «Στασίνος» διοργάνωσε στην Κύπρο διεθνή επιστημονικά συνέδρια, στα οποία έλαβαν μέρος με ανακοινώσεις τους επιστήμονες από την Κύπρο, την Ελλάδα και πολλές ξένες χώρες. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι το Διεθνές Ομηρικό Συμπόσιο (1972), το Πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο Ελληνικού Πολιτισμού (1973), το Σεμινάριο Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Ιστορίας (1977), το Β' Διεθνές Ομηρικό Συμπόσιο (1978) και το Διεθνές Συμπόσιο Ελληνικού Πολιτισμού (1981).

 

Εκτός από τα Πρακτικά των Συνεδρίων του και τους τόμους του επιστημονικού του Δελτίου, στους οποίους συνεργάζονται Κύπριοι, Ελλαδίτες και ξένοι επιστήμονες, ο «Στασίνος» εξέδωσε σύντομες μελέτες, ανακοινώσεις ή εκθέσεις πάνω σε σοβαρά εκπαιδευτικά, φιλολογικά και πνευματικά προβλήματα της Κύπρου όπως και διδακτορικές διατριβές των μελών του.

Φώτο Γκάλερι

Image