Στάσις

Βασιλιάς της αρχαίας Πάφου. Το όνομά του, όπως και το όνομα του πατέρα του Στασίφιλου, βρέθηκε σε επιγραφή των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ. από την Παλαίπαφο. Ο Στάσις ανήκει στον 6ο αιώνα π.Χ. Πέρα από τη μαρτυρία αυτή της ύπαρξής του, δεν υπάρχει καμιά άλλη πληροφορία γι' αυτόν, αφού καμιά αρχαία φιλολογική πηγή δεν τον αναφέρει.