Σιλίκα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα, εντελώς διαφορετικός από το χωριό Σιλίκου ή Συλίκου της επαρχίας Λεμεσού. Ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου. Στον χάρτη του Jodocus Hondius, του 1606, και στον προγενέστερο του Abraham Ortelius, του 1573, ο οικισμός αναγράφεται ως Silicha, και τοποθετείται στο τρίγωνο μεταξύ των χωριών Pergama (=Πέργαμος), Timbo (=Ξυλοτύμπου) και Ligopetri (=Λιοπέτρι) - παρά το ότι το Λιοπέτρι ευρίσκεται αρκετά ανατολικότερα, ώστε να μη σχηματίζει τρίγωνο με τα άλλα δύο.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό που σημειώνεται ως Silicha, εκτός του ότι ήταν ίσως εκείνος που ο Στέφανος Λουζινιανός αναφέρει ως Silica και τον περιλαμβάνει μεταξύ των ιδιοκτησιών της Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο. Κατά τη δική μας άποψη, πιθανότατα επρόκειτο για λανθασμένη γραφή ονόματος μικρού οικισμού του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν μάλλον S. Luca (=Άγιος Λουκάς).

 

Άγιος Λουκάς πιθανόν να ήταν και η αρχική ονομασία του χωριού Σιλίκου ή Συλίκου της επαρχίας Λεμεσού, πριν αυτή «μεταφραστεί» κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας.

 

Κατά άλλη άποψη, ο οικισμός Silicha ήταν ίσως χωριό με το όνομα Σιλίτζ'ιν (το), για το οποίο βλέπε σχετικό λήμμα.