Σιρίδα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας, ως ένας των οικισμών που υπάγονταν διοικητικά στην περιφέρεια της Μεσαορίας.

 

Ωστόσο ο οικισμός δεν ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου, και έτσι δεν έχουμε πληροφορίες ως προς τη θέση στην οποία υφίστατο.

 

Στο χειρόγραφο ο οικισμός αναγράφεται ως Sirida, αλλά δεν γνωρίζουμε ποια ακριβώς ήταν η αρχική (ελληνική) ονομασία του.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν, που θα πρέπει να ήταν άλλος από τον σημειωμένο σε παλαιούς χάρτες ως Siria και τον αναφερόμενο επίσης ως Siria από τον Φλώριο Βουστρώνιο, διότι αυτός βρισκόταν όχι στη Μεσαορία αλλά στην επαρχία της Λεμεσού (δες λήμμα Συριά).