Τρικουκκιά

Μικρός οικισμός της επαρχίας Λεμεσού, περί το 1,5 χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του χωριού Πρόδρομος, στα διοικητικά όρια του οποίου περιλαμβάνεται.

 

Είναι κτισμένος σ' ένα πλατύ οροπέδιο, στη δυτική πλευρά του Ολύμπου, σε μέσο υψόμετρο 1.350 μέτρων. Από γεωλογικής απόψεως, βρίσκεται πάνω στους πυροξενίτες και γάββους του Οφιολιθικού Συμπλέγματος του Τροόδους. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν πυριτιούχα εδάφη.

 

Η Τρικουκκιά δέχεται μια πολύ ψηλή μέση ετήσια βροχόπτωση που φθάνει τα 929 χιλιοστόμετρα (μέσος όρος περιόδου 1951-1980). Στην περιοχή της βρίσκεται κυβερνητικό φυτώριο από το οποίο προμηθεύονται οι δεντροκαλλιεργητές των γύρω χωριών διάφορες ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων, καθώς και Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης όπου υπάλληλοι διαφόρων κυβερνητικών τμημάτων και γεωργοί εκπαιδεύονται σε ποικίλα γεωργικά θέματα. Δίπλα στο φυτώριο και το Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας της Τρικουκκιώτισσας.

 

Το όμορφο τοπίο της Τρικουκκιάς ανάμεσα στα πεύκα και τα οπωροφόρα δέντρα, το γεγονός ότι βρίσκεται στη δυτική απότομη πλευρά του Ολύμπου και η πλούσια ανοικτή της θέα, την καθιστούν μια σπάνια μικροπεριοχή, ιδιαίτερα από φυσικής απόψεως.

 

Στην επίσημη απογραφή πληθυσμού του 1982 οι κάτοικοι της Τρικουκκιάς περιελήφθησαν στον πληθυσμό του χωριού Πρόδρομος.

 

Ο μικρός αυτός συνοικισμός είναι νεότερος και δεν αναφέρεται σε μεσαιωνικές πηγές, αλλά αναφέρεται το εκεί ευρισκόμενο πιο πριν μοναστήρι της Παναγίας της Τρικουτσ’ιώτισσας, από το οποίο σήμερα δεν σώζεται παρά μόνο ο ναός του. Βλέπε γι' αυτό χωριστό λήμμα Τρικουκκιάς Παναγίας μοναστήρι αμέσως πιο κάτω.

 

Η ονομασία Τρικουκκιά (στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα: Τρικουτσ’ιά) είναι φυτώνυμη, από το δασικό δέντρο τρικουτσ’ιά * (Celtis australis). Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλες παραδόσεις για την ονομασία, που αναφέρονται στο επόμενο λήμμα για το μοναστήρι.