Φιλόπτωχοι Αδελφότητες

Λίγα χρόνια μετά την έναρξη της αγγλικής κατοχής της Κύπρου (1878) άρχισαν να ιδρύονται από γυναίκες διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, με την ενθάρρυνση και της Εκκλησίας, κυρίως με σκοπό την παροχή οικονομικής και άλλης βοήθειας σε δυσπραγούντες.  Έτσι, το 1883 ιδρύθηκε η πρώτη Φιλόπτωχος Αδελφότης στη Λευκωσία. Κατά τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα δημιουργήθηκαν οι Φιλόπτωχοι Αδελφότητες «Αλεξάνδρα» (στη μνήμη της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας, μεγάλης δούκισσας της Ρωσίας), το 1899 στη Λεμεσό και το 1900 στη Λάρνακα. Το 1906 ιδρύθηκε στην Αμμόχωστο ο Φιλόπτωχος Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Βαρωσίων. Ακολούθησαν Φιλόπτωχοι Αδελφότητες και σε άλλες πόλεις, ενώ φιλανθρωπικά σωματεία γυναικών ιδρύθηκαν και υπό άλλες ονομασίες.

 

Οι Φιλόπτωχοι Αδελφότητες οργάνωναν εράνους, μουσικοφιλολογικές συγκεντρώσεις, άλλες εκδηλώσεις και επιδίδονταν σε άλλες δραστηριότητες ευποιίας, για την ανακούφιση των πτωχών στρωμάτων του πληθυσμού ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες η Κύπρος περνούσε μεγάλη ένδεια και στερήσεις.