Χουρρίτες

Οι κάτοικοι της χώρας Χούρρι, πανάρχαιος λαός που άκμασε για μια περίπου χιλιετία, περίπου από το 2200 μέχρι το 1200 π.Χ. Επρόκειτο για διάφορους λαούς των οποίων η χώρα Χούρρι εξαπλωνόταν περίπου στην έκταση της σημερινής Συρίας, ανατολικά της Κύπρου, και σε μικρό τμήμα της σημερινής νοτιοανατολικής Τουρκίας. Ωστόσο η χουρριτική παρουσία μαρτυρείται κι εκτός των ορίων της χώρας και συγκεκριμένα σε περιοχές των νοτίων ακτών της Μικράς Ασίας, δηλαδή στα βόρεια της Κύπρου. Οι Χουρρίτες απαντώνται, σχεδόν καθ' όλη την περίοδο της χιλιετίας που αναφέρθηκε πιο πάνω, σε κείμενα ανατολικών λαών (ακκαδικά, σουμεριακά, χιττιτικά, ασσυροβαβυλωνιακά κ.α.) καθώς και σε σωζόμενα δικά τους χουρριτικά κείμενα.

 

Πιστεύεται ότι κατά την περίοδο ακμής τους οι Χουρρίτες είχαν επαφές και με την αρχαία Κύπρο, βασικά κατά τη Μέση και την Ύστερη εποχή της κυπριακής Χαλκοκρατίας, κι ότι μάλιστα είχαν και κάποιες επιδράσεις επί της Κύπρου. Μερικοί μάλιστα αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η Κύπρος επηρεάστηκε σημαντικά από τους Χουρρίτες, βασιζόμενοι σε μια θεωρία ότι η γλώσσα σε πινακίδες που βρέθηκαν στο νησί και που θεωρείται ότι η γραφή τους είναι κυπρομινωική, στην πραγματικότητα είναι χουρριτική. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί και συνεπώς η θεωρία παραμένει ως τέτοια.

 

Είναι εξάλλου γεγονός αποδεδειγμένο ότι υφίσταντο πυκνές εμπορικές επαφές της Κύπρου με την απέναντί της συροπαλαιστινιακή ακτή, σύμφωνα και προς πολλά αντικείμενα που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές. Εν τούτοις τα αντικείμενα που βρέθηκαν στην Κύπρο και μπορούν να χαρακτηριστούν ως καθαρά χουρριτικά, δεν αριθμούν τόσο μεγάλες ποσότητες.

 

Στη γνωστή, πάλι, αλληλογραφία του (άγνωστου) βασιλιά της Αλασίας (Κύπρου) με τον Αιγύπτιο φαραώ Ακενατόν Δ' (κατά τον 14ο π. Χ. αιώνα) μνημονεύεται και μια περίπτωση κατά την οποία οι πειρατές Λούκκι* είχαν επιτεθεί κατά της Αιγύπτου, ενισχυμένοι από ανθρώπους από την Αλασία. Επειδή αρκετοί από τους επιδρομείς είχαν πιαστεί αιχμάλωτοι, ο Κύπριος βασιλιάς ζητεί από τον Αιγύπτιο φαραώ να του επιστρέψει τους Αλασιώτες (Κυπρίους) αιχμαλώτους. Αναφέρονται κι ονόματα των αιχμαλώτων, που φαίνεται να ήσαν χουρριτικά και σημιτικά. Τούτο οδήγησε στη διατύπωση της άποψης ότι στην Κύπρο ζούσαν αυτή την περίοδο και ξένοι (άποικοι;), Χουρρίτες και άλλοι.

 

Μέχρι τώρα δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα το ζήτημα της παρουσίας Χουρριτών στην Κύπρο κατά τα Προϊστορικά χρόνια, ή και του βαθμού της επιρροής τους στο νησί. Μελλοντικές μελέτες των κυπριακών πινακίδων της Έγκωμης και άλλων περιοχών της Κύπρου σε κυπρομινωική γραφή που δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί και διαβαστεί, όπως και ειδών αγγειοπλαστικής, ίσως εισαγάγουν τους Χουρρίτες ως ένα νέο παράγοντα στην κυπριακή προϊστορία.