Χόφρα ή Απρίης

Αιγύπτιος φαραώ από το 588 μέχρι το 569 π.Χ., που αναφέρεται ότι είχε εκστρατεύσει κατά της Κύπρου και της Φοινίκης. Βλέπε λήμμα Απρίης.