Αλέξανδρος ο Πολυίστωρ

Γραμματικός και συγγραφέας του 1ου π.Χ. αι. Γεννήθηκε στη Μίλητο περί το 100 π.Χ. Μεταφέρθηκε αιχμάλωτος στη Ρώμη, όπου αργότερα απελευθερώθηκε. Αναφέρονται σαν έργα του πολυάριθμα βιβλία, μεταξύ των οποίων κι ένα Περί Κύπρου.