Λάρνακα πόλη

Καλλιέργειες

Στην πόλη της Λάρνακας απαντάται μια αρκετά μεγάλη ποικιλία ξηρικών και αρδευόμενων καλλιεργειών, οι κυριότερες από τις οποίες, με βάση την απογραφή γεωργίας του 1985, είναι:

 

α. Δενδρώδεις καλλιέργειες: Καλλιεργούνται περί τα 215 εκτάρια γης με διάφορες δενδρώδεις καλλιέργειες ως ακολούθως:

 

1. Επιτραπέζια αμπέλια                                                                     31,0 εκτάρια

2. Οινοποιήσιμα αμπέλια                                                                  22,0 εκτάρια

3. Εσπεριδοειδή                                                                                68,0 εκτάρια

4. Αμυγδαλιές                                                                                    7,5 εκτάρια

5. Πιστακιές                                                                                       1,5 εκτάρια

6. Ελιές                                                                                              67,0 εκτάρια

7. Χαρουπιές                                                                                        18,0 εκτάρια

 

β. Λαχανικά: Στην πόλη της Λάρνακας παράγονται διάφορα είδη λαχανικών που η έκτασή τους ανερχόταν το 1985 στα 32 εκτάρια. Τα είδη των λαχανικών που καλλιεργούνται είναι:

 

1. Πατάτες                                                                               14,0 εκτάρια

2. Καρότα                            .                                           4,5 εκτάρια

3. Πεπόνια                                                                                4,0 εκτάρια

4. Αγκινάρες                                                                            3,0 εκτάρια

5. Καρπούζια                                                                           2,0 εκτάρια

6. Άλλα λαχανικά (ντομάτες, αγγουράκια,

μπάμιες, σέλινα και κολοκάσι)                                                   4,5 εκτάρια

 

γ. Σιτηρά: Η έκταση των σιτηρών ανερχόταν στα 763 εκτάρια περίπου το 1985. Στην έκταση αυτή των σιτηρών περιλαμβάνονται 735 εκτάρια κριθαριού και 28 εκτάρια σιταριού.

 

δ. Νομευτικά φυτά: Στην πόλη της Λάρνακας καλλιεργούνται διάφορα νομευτικά φυτά, τα κυριότερα από τα οποία είναι ο βίκος και το κριθάρι για βόσκηση (φαρράς). Η έκταση των νομευτικών φυτών ανερχόταν το 1985 στα 82 εκτάρια περίπου.