Αρονιό

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιό χειρόγραφο, της περιόδου της Βενετοκρατίας, μνημονεύεται χωριό με την ονομασία Arogino, στην περιοχή της βασιλικής Μαραθάσας (Marath Real). To ίδιο χωριό αναφέρει και ο ντε Μας Λατρί.

 

Στα ανατολικά του χωριού Καλοπαναγιώτης υπάρχει τοποθεσία Αρονιό όπου κατά τον Ν. Γ. Κυριαζή (Τα Χωριά της Κύπρου, 1952, σ.54) «ἀπαντῶσι ἂφθονα καί ἱκανῆς ἐκτάσεως ἐρείπια καί ἂλλα μαρτύρια τῆς ὑπάρξεως ἐδῶ τοῦ ἂλλοτε ὑφισταμένου χωρίου Arogino- Ἀρονιό.»

 

Ο Γεώργιος Βουστρώνιος (Διήγησις..., έκδοση «Φιλόκυπρος», 1989, παρ. 87 και 98) αναφέρει κάποιον ευγενή Τζουάν Αρονίον (ή Αρόνιον) που πέθανε στις 18 Αυγούστου 1473. Ήταν Καταλανός (Ισπανός), ήλθε στην Κύπρο φτωχός, αλλά πήρε φέουδα και το 1473 ήταν ένας από εκείνους που ανέλαβαν ως επίτροποι του βασιλείου, σύμφωνα και προς τη διαθήκη του βασιλιά Ιακώβου Β' που πέθανε τον χρόνο αυτό. Φαίνεται πως ο ευγενής αυτός ίσως είχε πάρει το επώνυμό του από το χωριό Αρονιό που πιθανότατα του είχε δοθεί από τον Ιάκωβο Β'.