Αθηναΐδειον

Image

Ένα από τα ιστορικά εκπαιδευτήρια της Κύπρου, που λειτούργησε στη Λεμεσό ως πρωτοποριακή σχολή, βασικά θηλέων με την ονομασία Ιδιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών και Ελληνικών Μαθημάτων.

Ιδρύθηκε το 1920 από την Αθηναΐδα Λανίτου – Χριστοφάκη, η οποία είχε σπουδάσει στο Αρσάκειο Αθηνών, και τις Ευφροσύνη Χουρμουζίου, Μαρία Μορίδου και Λέα Ταβελούδη. Όλες ήταν γόνοι γνωστών οικογενειών της Λεμεσού και είχαν την εμπειρία των ελληνικών και άλλων εκπαιδευτηρίων, αφού είχαν σπουδάσει εκτός Κύπρου, οι περισσότερες στο Αρσάκειο στην Αθήνα. Η Αθηναϊδα συνέχισε να διδάσκει στο σχολείο μέχρι το 1950. Προς τιμήν της, το Σχολείο μετονομάσθηκε τότε σε «Αθηναΐδειον Γυμνάσιο Θηλέων». Μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Σχολείο ονομάστηκε «Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων Λεμεσού» και το 1972 μετονομάστηκε και πάλι σε «Στ΄ Γυμνάσιο Λεμεσού». Το σχολείο λειτούργησε μέχρι το 2020 , με την ονομασία «Γυμνάσιο Καθολικής». Η  Σχολική Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού το  μετονόμασε  «Αθηναΐδειο Γυμνάσιο Καθολικής». 

 

Το εκπαιδευτικό ίδρυμα ήταν εννεατάξιο παρθεναγωγείο, πρωτοποριακό για την εποχή του, που είχε και τμήμα σπουδών ξένων γλωσσών. Το 1923 αποχώρησε η Ταβελούδη, το 1925 αποσύρθηκε η Χουρμουζίου και το 1934 και η Μορίδου, στη συνέχεια δε το σχολείο λειτουργούσε υπό την αποκλειστική διεύθυνση της Αθηναΐδος Λανίτου. Επεξετάθη, περιελάμβανε δε και νηπιαγωγείο, εξατάξιο δημοτικό και πεντατάξιο γυμνάσιο, καθώς και τμήματα γαλλικής και αγγλικής γλώσσας, μουσικής, ζωγραφικής, και, από το 1925 και τμήμα εμπορικών μαθημάτων. Λειτούργησε ακόμη και δικό του οικοτροφείο. Στα κατώτερα τμήματα (νηπιαγωγείο, δημοτικό), γίνονταν δεκτοί και άρρενες μαθητές. Ως ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, δεν ελεγχόταν από την τότε αγγλική αποικιακή κυβέρνηση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πλήρωναν μηνιαία δίδακτρα.

 

Το 1932 πήρε την ονομασία «Ιδιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών». Το 1950, οπότε απόκτησε νέο δικό του οίκημα, μετονομάστηκε σε «Αθηναϊδειον Γυμνάσιον Θηλέων», προς τιμήν της ιδρύτριάς του. Το εκπαιδευτήριο αναγνωρίστηκε ήδη από το 1924 από την Ελλάδα, με βασιλικό διάταγμα, ως ισότιμο των ελληνικών εκπαιδευτηρίων εννιατάξιο παρθεναγωγείο.

 

Μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ευθύνη λειτουργίας του σχολείου ανέλαβε το δημόσιο, οπότε μετονομάστηκε σε «Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων Λεμεσού». Το 1972 μετονομάστηκε και πάλι, σε «Στ΄ Γυμνάσιο Λεμεσού». Μετά τον διαχωρισμό των γυμνασίων σε γυμνάσια και λύκεια, το σχολείο λειτουργεί σήμερα ως γυμνάσιο, με την ονομασία «Γυμνάσιο Καθολικής». Ωστόσο, για τους παλαιότερους Λεμεσιανούς ήταν πάντα το «Αθηναΐδειον», και με την ίδια ονομασία είναι γνωστή και ολόκληρη η συνοικία στην οποία βρίσκεται. Γι αυτό και στις 27 Ιανουαρίου 2021 ύστερα από απαίτηση των Λεμεσιανών το Γυμνάσιο Καθολικής   μετονομάστηκε  σε Αθηναϊδειο Γυμνάσιο Καθολικής ακριβώς 100 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του. 

 

Στη συλλογή του αρχείου του σχολείου υπάρχει το πολύ σημαντικό έργο του Όθωνα Γιαβόπουλου "Σκηνή της Ελληνικής Επανάστασης".

 

 

Πηγή

1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

2. Ιδιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών και Ελληνικών Μαθημάτων, Σαλώμη Παπαδήμα- Σοφοκλέους, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός, 2020

Φώτο Γκάλερι

Image
Image