Βούππος ή γούππος

Image

Έτσι λέγεται το κοίλωμα της πινακωτής, στο οποίο τοποθετούσαν το ζυμάρι για να πάρει το σχήμα ψωμιού, πριν από το φούρνισμα. Η πινακωτή ήταν μακρύ τεμάχιο σανίδας, στο οποίο ήταν σκαλισμένα σε σειρά πολλά κοιλώματα - βούπποι.

 

Η λέξη ίσως προέρχεται από τη λέξη οπή (απ' όπου οπαίος - ούππος - βούππος).