Δημόνοος

Σύμφωνα με τον ιστορικό Ηρόδοτο ( Ἱστορίαι, 7,195.1), ο Δημόνοος από την Πάφο ήταν ο πατέρας του Παφίου στρατηγού Πενθύλου, που είχε πάρει μέρος στην εκστρατεία του Ξέρξη κατά της Ελλάδος και είχε πιαστεί αιχμάλωτος από τους  Έλληνες στο Αρτεμίσιον λίγο πριν από τη ναυμαχία της Σαλαμίνος.

 

Ο G. Hill θεωρεί τον Δημόνοο ως πιθανό βασιλιά της Πάφου, και τον τοποθετεί πριν από τον βασιλιά Στάσανδρο (460 π.Χ.). Η πιθανότητα να υπήρξε ο Δημόνοος βασιλιάς της Πάφου δεν έχει αποδειχθεί.