Διονύσιος Αιγιβίου

Πολιτικός, στρατηγός και βασιλικός δικαστής στην σαλαμινιακή χώρα κατά το 146 - 145, π.Χ., επί Πτολεμαίου Στ΄. Ο Διονύσιος τιμήθηκε από τους κατοίκους μιας κώμης κοντά στη Σαλαμίνα και τους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους της περιοχής για την εύνοιά του προς αυτούς.