Δήμματα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που διαλύθηκε πριν από πολλά χρόνια και που δεν υπάρχει σήμερα. Δεν αναφέρεται στις πηγές, αλλά ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες. Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius (1573), ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος ως Dimitia, νοτιοανατολικά του οικισμού των Λευκάρων, στην επαρχία της Λάρνακας.

 

Ο οικισμός αυτός, που μάλλον αποτελούσε φέουδο κατά τις περιόδους της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας, φαίνεται ότι διαλύθηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, για λόγους που μας είναι άγνωστοι.