Εμερκέ λουτρό

Image

Τουρκικό λουτρό στη Λευκωσία, που ονομάστηκε έτσι επειδή βρίσκεται απέναντι από το τέμενος Εμερκέ (=Ομεριέ).

 

Βλέπε λεπτομέρειες στο λήμμα λουτρά.