Νικόλαος άγιος, Πάφος

Η ερειπωμένη εκκλησία του Αγίου Νικολάου βρίσκεται 4 περίπου χιλιόμετρα στα βορειοδυτικά των Λουτρών της Αφροδίτης. Οι τοίχοι σώζονται σε μεγάλο ύψος και μέσα στην εκκλησία είναι συσσωρευμένα τα τμήματα της ανωδομής της εκκλησίας που έχουν καταρρεύσει. Η εκκλησία ήταν κατάγραφη. Πολλές από τις τοιχογραφίες έχουν ξεπλυθεί από τις βροχές και τα χρώματα έχουν ξασπρίσει από την έκθεσή τους στο φως του ήλιου.