Παναγία, Επισκοπή

Μικρή καμαροσκέπαστη εκκλησία των χρόνων της Τουρκοκρατίας.