Ανδρόνικος άγιος, Καραβάς

Το ερειπωμένο παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρονίκου βρίσκεται στην Πάνω Γειτονιά του Καραβά. Πιστεύεται πως είχε κτιστεί γύρω στα 1400. Στις αρχές του 20ού αιώνα είχε γίνει προσπάθεια ν' ανοικοδομηθεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η μαρμάρινη Αγία Τράπεζα του παρεκκλησίου είναι στερεωμένη σε μαρμάρινο αρχιτεκτονικό μέλος από κάποια άλλη εκκλησία, ίσως της γειτονικής Λάμπουσσς.