Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Image

Πρόκειται για την Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδίδεται από το τυπογραφείο της Δημοκρατίας στη Λευκωσία.

 

Η έκδοσή της άρχισε με την έναρξη της Αγγλοκρατίας το 1878 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αρχικά η έκδοσή της ήταν στην αγγλική, σήμερα όμως εκδίδεται στην ελληνική. Περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, νομοσχέδια και αποφάσεις της Βουλής, υπηρεσιακά θέματα που αφορούν τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας (πλήρωση θέσεων, αφυπηρετήσεις, διορισμούς), διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες με άλλες χώρες, διοικητικές πράξεις, κληρώσεις κρατικού λαχείου και κρατικών ομολογιών, προσφορές της κυβέρνησης, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων κλπ.