Απρίλε Ντονάτο ντι

Ευγενής, καγκελάριος της Κύπρου στα 1467 και 1468, επί βασιλείας του Ιακώβου Β' (1464-1473). Ο Ντονάτο ντι Απρίλε αναμείχθηκε ενεργά στις διαμάχες της εποχής εκείνης μεταξύ κυρίως της Βενετίας και της Γένουας, για απόκτηση μεγαλύτερης επιρροής επί της Κύπρου και έλεγχο του νησιού, ευνοώντας τη Βενετία.