Ιωούας ή Ιωύαν ή Ιωυάν

Πρόσωπο της Παλαιᾶς Διαθήκης. Ο Ιωούας είχε τρεις γιους, τον Ελισασά, τον Θαρσή και τον Χαθείμ. Κατά τον Ευστάθιο Αντιοχείας, ο πρώτος εγκαταστάθηκε στην Αιολίδα της Μ. Ασίας, ο δεύτερος στην Κιλικία και ο Χαθείμ στην Κύπρο, η οποία από το όνομά του πήρε το όνομα Χεθειμά*.

 

Κατά την αρχαία ιουδαϊκή παράδοση, ο Ιωούας ή Ιωύαν ή Ιωυάν ήταν γιος του Ιάφεθ και εγγονός του Νώε, όπως αναφέρεται εξάλλου και στη Βίβλο (Γένεσις, 10.1-2). Το όνομά του προέρχεται από το σημιτικό Yâwân που δήλωνε τους Ίωνες και, κατ' επέκταση, όλους τους Έλληνες.

 

Η βιβλική συσχέτιση της Κύπρου (Χεθειμά) με ένα από τους γιους του Ιωούα, στην ουσία η συσχέτιση της Κύπρου με τους Ίωνες, φανερώνει πως ήταν συνείδηση στους σημιτικούς λαούς ότι η Κύπρος ανήκε στους Έλληνες, ενώ οι Κύπριοι θεωρούνταν ως παιδιά (απόγονοι) των Ιώνων / Ελλήνων.