Ιωσής

Image

Το αρχικό όνομα του αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή της Κυπριακής Εκκλησίας (Πράξεις Ἀποστόλων, 4.36). Κατά τον άγιο Επιφάνιο (Κατά Αἱρέσεων, Α', β'30.25), το όνομά του ήταν Ιωσήφ και μετονομάσθηκε σε Βαρνάβας (που σημαίνει υἱός παρακλήσεως) επειδή είχε συνδράμει οικονομικά το έργο των αποστόλων (Πράξεις, 4.36).