Καλλίτζιν

Έτσι λέγεται στην Κύπρο το πέταλο, δηλαδή το μεταλλικό κατασκεύασμα που καρφώνεται στις οπλές διαφόρων ζώων. Ο πεταλωτής λέγεται καλλικάς*.

 

Το καλλίτζ'ιν θεωρείται ως αντικείμενο που φέρνει τύχη κι αποκρούει το μάτιασμα, γι’ αυτό και παλαιότερα καρφωνόταν πάνω από τις εξωτερικές πόρτες των σπιτιών.