Καμπίν Πέτρος ντε Peter de Cambin

Κύπριος ευγενής κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Αναφέρεται (Λεόντιος Μαχαιράς, Χρονικόν, παρ. 193) ότι ο Πέτρος ντε Καμπίν είχε σταλεί από τον βασιλιά της Κύπρου Πέτρο Α' (1359 -1369) ως πρέσβης στο σουλτάνο του Καΐρου, μαζί με άλλους τρεις Κυπρίους ευγενείς, για υπογραφή συνθήκης ειρήνης, το 1367. Οι άλλοι τρεις ήσαν ο τουρκοπουλιέρης Ιάκωβος ντε Νόρες, ο Ιάκωβος ντε λα Πετίτ και ο Ούγος ντε λα Βωμ.

 

Ο Πέτρος ντε Καμπίν, εάν κρίνουμε από το επίθετο που χρησιμοποιούσε, πιθανόν να υπήρξε ιδιοκτήτης του χωριού Καμπίν του Φαρμακά, αν και το χωριό αυτό ανήκε, κατά τον ντε Μας Λατρί, στους Ναΐτες και, αργότερα, στους Ιωαννίτες ιππότες.