Κωνσταντινίδης Φώτιος

Αρχιμανδρίτης, συγγραφέας. Γεννήθηκε στον Στρόβολο το 1927. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε το 1953. Ένα χρόνο προηγουμένως χειροτονήθηκε διάκονος στον Πειραιά από τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο Γ'. Υπηρέτησε για λίγο στην Αθήνα και το 1953 επέστρεψε στην Κύπρο όπου ανέλαβε καθήκοντα ιεροκήρυκα και γραμματέα της Ιεράς Συνόδου. Το 1954 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και ακολούθως αρχιμανδρίτης. Το 1957 οι αγγλικές κατοχικές αρχές τον φυλάκισαν, με την κατηγορία ότι προέτρεπε τους χωρικούς να συμμετάσχουν στον απελευθερωτικό αγώνα.

 

Διετέλεσε πρόεδρος του εκκλησιαστικού δικαστηρίου.

 

Ανάμεσα στα πολλά βιβλία εθνικού και θρησκευτικού περιεχομένου που εξέδωσε περιλαμβάνονται:

1) Ἡ θυσία τοῦ  Ἐθνομάρτυρος  Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανο (Λευκωσία, 1961)

2) Ἡ θρησκευτική ζωή μας πίσω ἀπό τά κάγκελα τῆς φυλακῆς (Λευκωσία, 1962)

3) Ὁ  Ἰησοῦς καί οἱ συμπατριῶται του (Λευκωσία, 1962)

4) Ἐθνικαί προσφωνήσεις (Λευκωσία, 1962)

5) Μνημόσυνα ἡρώων τοῦ Κυπριακοῦ Ἀπελευθερωτικο Ἀγῶνος (Λευκωσία, 1963)

6) Ὁ ιδρυτής καί προστάτης τῆς Κυπριακῆς  Ἐκκλησίας Ἀπόστολος Βαρνάβας (Λευκωσία, 1971)

7) Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος.  Ὁ βίος, ἡ πολιτεία καί τό ἔργον τοῦ  ἐνδόξου τούτου τέκνου τῆς Ἐκκλησίας (Λευκωσία, 1971)

8) Ὁ  Ἅγιος Σπυρίδων ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος ὁ θαυματουργός (Λευκωσία, 1972)

9) Ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' καί ὁ Ἱερός Κλῆρος (ἡ  ἀμοιβαία ἀγάπη των) (Λευκωσία, 1977).